Přepravka  s chytrým povrchem

Úspora prostor
Rámy přepravek jsou navrženy tak, aby do sebe snadno zapadaly. Tím se usnadní  skladování a 
ušetří pracovní prostor

Mezi přepravkami zůstávají otvory, které zajišťují cirkulaci vzduchu.

Povrch 

Na dně přepravek jsou drobné výdutě. Ty zabraňují těstu, aby se lepilo k povrchu. Hotové výrobky pak zůstávají dokonale tvarované a beze stop znečištění, v důsledku odkládání.